2019. gadā atzīmējama Dobeles slimnīcas simtgade. Gadu pirms tam ievērojama jubileja - 140 gadi - apritēja arī slimnīcas līdzdibinātājam un ilggadējam galvenajam ārstam Edgaram Francmanim. Par godu pilsētas attīstībā nozīmīgas iestādes un ar to saistītas izcilas personības gadskārtām, tapusi pirmā Dobeles Novadpētniecības muzeja izstāde, kas apskatāma digitāli.
Izstāde aptver laika posmu no slimnīcas dibināšanas 1919. gadā līdz 20. gadsimta 90. gadiem. Dobeles un apkārtnes slimnīcas vēstures apskats tematiski iedalīts četrās daļās: ārsta Edgara Francmaņa personība un profesionālā darbība, slimnīcas dibināšana un pirmie darbības gadi, slimnīcas darbība vācu un padomju varas gados, Dobeles poliklīnikas izveidošana un darbība. Izstādes tapšanā izmantoti Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma materiāli.