Par mums

Ar 2022. gada 1. janvāri Dobeles Novadpētniecības muzejs pārdēvēts par Dobeles novada muzeju.

Muzejs ir dibināts 1985. gadā. Kopš 1996. gada tas atrodas telpās Brīvības ielā 7 - ēkā, kurai bijusi nozīmīga vieta pilsētas vēsturē. Vairākus gadu desmitus tajā darbojās Dobeles poliklīnika.

Muzeja misija ir veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Dobeles Livonijas ordeņa pils un Dobeles novada vēsturi un kultūras vērtībām laikā no teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām, pētot, saglabājot un popularizējot Dobeles Novadpētniecības muzeja krājumu.

Muzeja darbības pamatā ir krājums. To veido vairāk kā 23 000 vienību - fotogrāfijas, dokumenti, arheoloģisko izrakumu atradumi, sadzīves priekšmeti, mākslas darbi u.c. priekšmetu grupas. Krājumā tiek uzņemti priekšmeti, kas saistīti ar Dobeles pilsētas un novada vēsturi un personībām no teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām. Muzeja krājuma kolekcijas apskatāmas Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā.

Balstoties uz muzeja krājumu un citu institūciju (muzeju, bibliotēku, arhīvu) glabātajiem materiāliem tiek veikta pētniecība. Pētījumu rezultāti atspoguļojas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, krājuma priekšmetu izstādēs, publikācijās muzeja mājaslapā un drukātos izdevumos.