Atsauksmēm un saziņai.

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums: 

E-pastā: muceniece.anete@gmail.com

Zvaniet: +37128389028

Adrese: Brīvības iela 7, Dobele


Sūdzību iesniegšana par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga Anete Muceniece, sūdzību iesniegt e-pastā: muceniece.anete@gmail.com vai zvaniet: +37128389028

Piekļūstamības alternatīvas Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi muceniece.anete@gmail.com, norādot: 

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu; 
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju; 
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.
Nosūtīt ziņu Dobeles novada muzejam.