FRIČA LEDAIŅA IZDEVUMI “DOBELES VADONIS TŪRISTIEM” (1930-1931)

Pirms 90 gadiem - 1928. gadā - Dobelē tika atvērta pirmā tipogrāfija. Tā atradās tagadējā Uzvaras ielā un tās īpašnieks bija pilsētā pazīstamais sabiedriskais darbinieks Fricis Ledainis (1894-1977).

Tipogrāfija drukāja veidlapas, ielūgumus un tamlīdzīgas preces, pilsētas laikrakstu “Dobeles Vēstnesis”, Friča Ledaiņa literāros darbus. Īpaši saistoši ir F. Ledaiņa redakcijā izdotie pilsētas vēstures un 20. gadsimta 30. gadu ikdienas dzīves apskati “Dobeles vadonis tūristiem”, kas izdoti 1930. un 1931. gadā.

“Dobeles vadonis tūristiem” veidots ar mērķi iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus un arī pašus dobelniekus ar pilsētas un tās apkārtnes vēsturi un tūrisma iespējām. Abos izdevumos ietverts konspektīvs pilsētas vēstures apraksts, raksturoti apskates objekti pilsētā un apkārtnē. “Dobeles vadonis tūristiem” vēsta arī par tobrīd aktuālajiem notikumiem Dobelē - pilsētas pašpārvaldes un dažādu biedrību darbu, ievērojamu sabiedrisko darbinieku jubilejām, viesnīcām, veikaliem, amatnieku darbnīcām.

“Dobeles vadonī tūristiem” ietvertā informācija, kas vēsta par pilsētnieku ikdienas dzīvi 20. gadsimta 30. gados, neapšaubāmi ir visvērtīgākā. Īpaši interesants šķiet izdevuma beigās iekļautais kalendārs 1933. gadam. Tajā redzams, ka vairāku vārdu īpašnieki savas vārda dienas 1933. gadā svinētu pavisam citā datumā nekā mūsdienās. Tobrīd populāri bijuši arī vairāki vārdi, kas šobrīd liekas pavisam nedzirdēti - Tautmīla, Sveika, Priecis un citi.

Pilsētas ikdienas dzīvi atklāj arī izdevumos ievietotās Dobeles tirgotāju un amatnieku reklāmas. Dobelniekiem bijušas pieejamas visdažādākās preces un pakalpojumi - koloniālpreces, viss saimnieciskajai darbībai nepieciešamais, modes un kancelejas preces. Reklāmu teksti norāda uz to, kā pārdevēji centušies piesaistīt klientus - solot “zolīdu” apkalpošanu, bagātīgu izvēli, “pareizas” augu šķirnes, izturīgu preci un zemas cenas.

Ar šiem un citiem izdevumiem iespējams iepazīties Dobeles Novadpētniecības muzeja grāmatu krātuvē.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture