PUSPŪRS

Vasaras mēneši vienmēr saistīti ar lauku darbiem. Arī mūsdienās vasarās ierasts skats Dobelē ir transporta līdzekļu rindas, kas piegādā graudus pārstrādei, tāpēc par augusta mēneša priekšmetu izvēlēta senā labības mērierīce – puspūrs.

Labība, tās kultivēšana un pārdošana Dobeles apkārtnes iedzīvotājiem jau ilgstoši bijusi nozīmīga nodarbošanās.  Informācija vietējos preses izdevumos liecina, ka 20. gadsimta 20. – 30. gados labību no Dobeles apkārtnes lauksaimniekiem iepirka Labības biroja Jelgavas apriņķa pārstāvji. Dobeles apkārtnes labību iepirka arī Latvijas armijas vajadzībām.

Dobelē labības pieņemšanas punkts izveidots pēc Otrā Pasaules kara. Tajā izaudzēto labību nogādāja Dobeles rajona kolektīvās saimniecības.

20. gadsimta 70. gados uzsākta Dobeles labības produktu un kombinētās lopbarības rūpnīca (mūsdienās “Dobeles Dzirnavnieks”). Izveidots arī  labības pieņemšanas punkts, kas attiecīgā laika presē raksturots kā viens no lielākajiem Baltijā. 20. gs. otrajā pusē punktā tika pieņemta labība ne tikai no Dobeles apkārtnes saimniecībām, bet arī no Jelgavas, Tukuma, Talsiem un Bauskas.

Puspūrs un citi 19. – 20. gadsimta darbarīki apskatāmi Dobeles Novadpētniecības muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.