DOBELES MIKRORAJONA MAKETS (1980)

1980. gadā izstrādāts Dobeles pilsētas attīstības ģenerālais plāns laika posmam līdz 2000. gadam. Viena no prioritātēm bija jaunu labiekārtotu dzīvokļu namu celtniecība. Galvenokārt apbūvei tika paredzēta Skolas, Upes un Krasta ielu apkaime. Bērzes upes labais krasts bija iecerēts privātmāju celtniecībai.

Attīstības plānā tika risināta arī Brīvības ielas noslogotības problēma. Projektā bija iekļautas idejas par ielas paplašināšanu, divu apvedceļu izveidi, kā arī gājēju gaisa tilta ierīkošanu pār dzelzceļu. Citā projekta variantā gaisa tilta vietā bija paredzēts apakšzemes tunelis.

Konkrētajā maketā, kura autors ir arhitekts Gunārs Melbergs, redzams attīstības plānā iecerētā Brīvības, Baznīcas ielu apkaimes apbūve.