DOBELES SLIMNĪCAS DESMITGADES ATZĪMĒŠANAS FOTO

 

2019. gadā Dobeles un apkārtnes slimnīcai aprit simts gadu. Janvārī, kad pilsētā atgriezās Pirmā Pasaules kara bēgļi un ievainotie karavīri, veselības aprūpes punktus vairākās vietās pilsētā sāka organizēt ārsti Edgars Francmanis (1878-1954) un Augusts Neimanis (1887-1966). Dažus mēnešus vēlāk ārsti vērsās pie pilsētas pārvaldes ar piedāvājumu tai pārņemt izveidotos veselības aprūpes punktus (pārsienamo punktu un infekcijas slimību nodaļu) un uz to pamata dibināt slimnīcu. Pilsētas pašvaldības finansiālais stāvoklis neatļāva pilnībā uzturēt slimnīcu, tāpēc tika piesaistīti Sīpeles, Šķibes, Dobeles, Auru un Naudītes pagastu pārstāvji, 1919. gada 30. jūnijā tiem kopīgi pieņemot lēmumu par atbalsta sniegšanu slimnīcai. Vēlāk apvienībai pievienojās Annenieku, Jaunpils, Bikstu un Zebrenes pagasti un Latvijas Sarkanā krusta biedrības Dobeles nodaļa. Tādējādi jūnijs uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem mēnešiem slimnīcas dibināšanas gaitā.

Fotogrāfijā redzams svinīgs Dobeles un apkārtnes slimnīcas desmitgades atzīmēšanas akts 1929. gada 14. jūlijā. Tas norisinājās sabiedriskajam darbiniekam un slimnīcas tapšanas atbalstītājam Kristapam Valdovskim piederošajā zālē Tirgus laukumā. Attēlā redzamā zāle, kurā atradusies skatuve ar priekškaru, kuru rotājis Dobeles pilsdrupu skats, atgādina skolotāja un rakstnieka Voldemāra Zālīša 19. gs. beigu ceļojumu aprakstā pieminēto Dobeles “Janševica viesnīcu”, kurā bijusi līdzīga telpa. Aprakstā teikts: “Zālei nav nekādu izgreznojumu, tomēr viņa ļoti patīkama un piemīlīga. Sienas spodri baltas, griesti augsti, un gaisa daudz. Zāles galā pastāvīga, kauču neliela skatuve ar pieciem glītu dekorāciju komplektiem. Priekškara zīmējumā – vietējās pilsdrupas vakara blāzmas apgaismojumā”. Šķiet, ka 19. gs. beigās rakstnieka “iemūžinātā” viesnīcas telpa 20. gs. pirmajā pusē bija kļuvusi par Kristapa Valdovska īpašumu un turpināja funkcionēt kā saviesīgu pasākumu norises vieta.

Attēla centrā, galda kreisajā pusē sēž Edgars Francmanis, slimnīcas līdzdibinātājs un galvenais ārsts. Pie galda sēž arī Kristaps Valdovskis, kura ieguldītie personīgie finansiālie līdzekļi bija ievērojams atbalsts slimnīcas organizēšanā. Jubilejas svētku diena bija iesākusies slimnīcā Brīvības ielā 11. Svētku viesu vidū bija arī pārstāvji no Rīgas un Jelgavas medicīnas aprūpes iestādēm. Edgara Francmaņa pavadībā klātesošie apskatīja slimnīcas telpas, kas pēc finansiāli smagajiem slimnīcas pirmssākumiem jau bija kvalitatīvi un attiecīgajam laikam moderni iekārtotas. Pēc tam svinības turpinājās K. Valdovskim piederošajā zālē, kur E. Francmanis nolasīja slimnīcas desmit gadu darbības pārskatu. Tam sekoja viesu apsveikumi un mielasts.