Yearbook of the Dobele museum. 2018. Digital edition.


First page/Table of contents

Contents:

MARIJA ŠUMILO

Lejascīsku neolīta apmetne

The Lejascīskas Neolithic Settlement............................................................................ 5. – 22. lpp.

BEĀTE ORLOVA

Dobeles pils 18. – 20. gs. attēlos un fotogrāfijās

Dobele Castle in Paintings and Photographs of the 18th-20th Century...................... 23. – 45. lpp.

BEĀTE ORLOVA                             

Rotājumi Dobeles Novadpētniecības muzeja krāsns podiņu kolekcijā


ZENTA BROKA – LĀCE

Augusta Bīlenšteina veikums arheoloģijas jomā

August Bielenstein's Contribution in the Field of Archaeology....................................78. - 115. lpp.

                                                                                               BEĀTE ORLOVA                            

                                                                                                    Augusta Bīlenšteina autobiogrāfija “Kāda laimīga dzīve”

                                                                                                    The Autobiography of August Bielenstein “A Happy Life”..........................................116. - 137. lpp.

                                                                                                    ANDRIS TOMAŠŪNS

                                                                                                    Dobeles pils arheoloģiskās izpētes vēsture

                                                                                                     The History of the Archaeological Research of the Dobele Castle................................138. - 159. lpp.


                                                                                                This publication has been created with the support of Dobele Municipality. 

                               
Phone +371 63721309;  +371 63700181; +371 29436379      E-mail  muzejs@dobele.lv     

 .