Yearbook of the Dobele museum. 2018. Digital edition.


First page/Table of contents

Contents:

MARIJA ŠUMILO

Lejascīsku neolīta apmetne

The Lejascīskas Neolithic Settlement........................................................................................ P. 5. – 22.

BEĀTE ORLOVA

Dobeles pils 18. – 20. gs. attēlos un fotogrāfijās

Dobele Castle in Paintings and Photographs of the 18th-20th Century.......................... P. 23. – 45.

BEĀTE ORLOVA                             

Rotājumi Dobeles Novadpētniecības muzeja krāsns podiņu kolekcijā


ZENTA BROKA – LĀCE

Augusta Bīlenšteina veikums arheoloģijas jomā

August Bielenstein's Contribution in the Field of Archaeology.......................................... P. 78. - 115.

                                                                                             BEĀTE ORLOVA                            

                                                                                             Augusta Bīlenšteina autobiogrāfija “Kāda laimīga dzīve”

                                                                                             The Autobiography of August Bielenstein “A Happy Life”............................................... P. 116. - 137.

                                                                                              ANDRIS TOMAŠŪNS

                                                                                              Dobeles pils arheoloģiskās izpētes vēsture

                                                                                             The History of the Archaeological Research of the Dobele Castle................................P. 138. - 159.


 This publication has been created with the support of Dobele Municipality. 

                               
Phone +371 63721309;  +371 63700181; +371 29436379      E-mail  muzejs@dobele.lv               Address  Brīvības iela 7, Dobele, LV 3701  
Exhibition hall opening hours:  
Tuesday - Friday     11.00 - 18.00
Saturday                   11.00 - 16.00
Sunday - Monday    closed

 .