AKTUALITĀTES

Madaras Neikenas gleznu izstāde "Iluminācijas'

Madara Neikena pieder pie jaunākās paaudzes latviešu gleznotājiem un rada lielformāta gleznas. Madaras Neikenas glezniecībā par galveno žanru uzskatāma ainava, it sevišķi, izceļot piejūras ainavu. Māksliniece glezno un zīmē galvenokārt eļļas, akrila, akvareļa, ogles un zīmuļa tehnikā.

Izstāde apskatāma muzeja mazajā zālē līdz 8. jūnijam.

Mēneša priekšmets - Saktas Dobeles arheoloģiskajā materiālā

Par maija mēneša priekšmetu izraudzītas rotas, kas liecina par Dobeles teritorijas iedzīvotāju materiālo kultūru Livonijas un Kurzemes – Zemgales hercogistes periodos. Plašākā informācija šeit.

Aicinām piedalīties Dobeles muzeja rakstu krājuma tapšanā

Aicinām vēsturniekus, novadpētniekus un citu jomu speciālistus, kuri veic ar Dobeles novada vai Zemgales kultūrvēsturiskā novada vēsturi saistītus pētījumus, piedalīties “Dobeles muzeja rakstu” 2019. gada izdevumā un muzeja zinātniskajos lasījumos. Plašāka informācija pieejama šeit.


Publicēts izdevums "Dobeles muzeja raksti 2018"
Sešos rakstos aplūkotas tādas tēmas kā Dobeles pils arheoloģiskās izpētes vēsture, arheoloģisko priekšmetu kolekcijas, pils attēlojumi 18. - 20. gs. mākslas darbos, Dobeles vācu draudzes mācītāja A. Bīlenšteina darbība, nozīmīga Dobeles novada arheoloģiskā pieminekļa - Lejascīsku apmetnes izpēte. Rakstu krājums elektroniskā formātā pieejams muzeja mājaslapā, sadaļā "Publikācijas".

H. Vīkas romāns "Dobeles karalis"

Hildas Vīkas romānu "Dobeles karalis" var iegādāties Dobeles Novadpētniecības muzejā.

Projektu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions, Latvijas Valsts Meži, Dobeles novada pašvaldība, Dobeles Novadpētniecības muzejs, Dobeles vēstures biedrība.

Vakara pastaigas

Vai labi pazīstam savu pilsētu? Vai esam izstaigājuši ne tikai centru, bet arī nomaļākās ielas un ieliņas? Vai zinām, kāda Dobele bija pirms 20, 50 vai 100 gadiem?
Pastaigas notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā.

IZSTĀDES
 Tālr. +371 63721309;  +371 63700181; +371 29436379      E-pasts    muzejs@dobele.lv         Brīvības iela 7, Dobele, LV 3701            

 .