Nuolatinė muziejaus ekspozicija „Kartą Duobelėje…“ pasakoja apie Duobelę ir jos apylinkes nuo priešistorinių laikų iki XX am vidurio. Pasakojama yra apie teritorijos gyventojus nuo seniausių laiku, apie žiemgalių materialiąją kultūrą, Duobelės Livonijos ordino pilies gyventojų buitį, Duobelės, kaip miesto, plėtrą.

Ekspozicija:

  •  Pasakojimas apie pirmuosius dabartinės Duobelės nuovado gyventojus žiemgalius – galima apžiūrėti rekonstruotus žiemgalių apdarus, autentiškus daiktus (buities rakandus, žaislus, ginklus);
  • Akcentuojama Duobelės pilies istorija, ypatingai Kuržemės-Žiemgalos hercogystės laikais. Makete galima apžiūrėti kaip pilis atrodė prieš sugriūvant, eksponuojami stilizuoti XVI-XVII a. drabužiai;
  • Eksponuojami etnografiniai Duobelės apylinkių vyro ir moters tautiniai drabužiai, kaimo buities daiktai XIX-XX a. sandūroje;
  • Įrengtas stilizuotas miestiečio gyvenamasis kambarys, kuriame rado savo vietą buvusio LR prezidento Alberto Kviešo (1881-1944) fortepijonas;
  • Atskiros patalpos skirtos Duobelėje gimusio medžio drožėjo Augusto Silinio (1906 – 1978) darbams ir jo sukurtam miegamojo komplektui, kurį medžio drožėjas sukūrė savo nuotakai kaip dovaną vestuvių dienai.

Atskirai eksponuojamos temos:

  • Medicina – vaistinė, ligoninė ir gydytojo Edgaro Francmanio (1878 – 1954) asmenybė;
  • Išsilavinimas – pirmosios mokyklos, Duobelės pagrindinė mokykla, Duobelės miesto gimnazija;
  • Kultūrinis gyvenimas – muzikiniai renginiai ir teatras;
  • Duobelės vardu pavadinto šaulių pulko istorija ir kariniai dalykai;
  • Religinės minties istorija Duobelėje, kunigo Augusto Bylenšteino (1826 – 1907) asmenybė ir darbai.