Poliklīnikas ēkas celtniecība.

Dobeles poliklīnika. 20. gs. otrā puse.


1976. gadā poliklīnikā strādāja 39 ārsti. Ēkā bija 52 kabineti. Poliklīnikas darbinieki intervijās presē atzīmēja, ka tagad, kad telpas darbam vairs netrūka, pacientu izmeklēšanu bija iespējams veikt daudz rūpīgāk, bez steigas. Šajā laikā vidēji dienā pieņemti 500 pacientu.

Poliklīnikā bija pieejami dažādi veselības aprūpes pakalpojumi - zobārstniecība, ķirurģija, pediatru konsultācijas un citi.

Ieeja Dobeles poliklīnikā.

Poliklīnikas iekštelpas.

Poliklīnikas ēkas pamati Brīvības ielā 7 likti 1973. gadā. Darbus veica Dobeles pārvietojamās mehanizētā kolonnas strādnieki.

Poliklīnikas ēka atklāta 1974. gada nogalē. Veselības aprūpes iestādes vadītāja bija ārste Zigrīda Lopatina.

Poliklīnikas atklāšana. 1974. gads.
Dobeles poliklīnika. 20. gs. otrā puse.

Poliklīnikas iekštelpas.


1995. gadā pēc Dobeles rajona padomes lēmuma mainīts Dobeles slimnīcas un poliklīnikas statuss. Tās kļuva par divām atsevišķām iestādēm: Dobeles rajona centrālā slimnīca un pašvaldības organizācija "Dobeles poliklīnika".

1996. gada februārī Dobeles rajona padome pieņēma lēmumu poliklīniku pārcelt uz Dobeles rajona centrālās slimnīcas telpām Ādama ielā 2.

2001. gadā Dobeles slimnīca un poliklīnika atkal apvienotas vienā organizācijā "Dobeles un apkārtnes slimnīca".