Dobeles muzeja raksti I. Digitālais izdevums.

Saturs:

MARIJA ŠUMILO

Lejascīsku neolīta apmetne                         

BEĀTE ORLOVA

Dobeles pils 18.-20. gadsimta attēlos un fotogrāfijās                                         

AGRIS DZENIS

Rakstīto avotu ziņas par Dobeles pili 15.-18. gadsimtā

BEĀTE ORLOVA

Rotājumi Dobeles pils krāsns keramikas kolekcijā 

ANDRIS TOMAŠŪNS

Dobeles pils arheoloģiskās izpētes vēsture                                                

ZENTA BROKA-LĀCE

Augusta Bīlenšteina veikums arheoloģijas jomā    

BEĀTE ORLOVA

Augusta Bīlenšteina autobiogrāfija "Kāda laimīga dzīve"

JURIS MILLERS

Milleru dzimtas refleksijas Bērzes apkaimes vēsturē               

MAIJA MEIERE

Dobeles novads Žaņa Lipkes ebreju glābšanas misijā 1943.-1944. gadā                                

SERGEJS IVANOVS

Audzināšanas teorijas un audzinātāja stājas neatbilstība ideoloģijām Latvijas okupācijas laikā kā iemesls Jūlija Aleksandra Studenta dzīves gaitām Dobelē                                              


Lejupielādēt digitālo izdevumu

Izdevums tapis ar Dobeles novada pašvaldības, Dobeles vēstures biedrības un Bīlenšteinu ģimenes atbalstu.                                                  Rakstu krājums pieejams arī drukātā formā.


Collection of Papers of the Dobele Museum I. Digital Edition.

Table of contents:

MARIJA ŠUMILO
The Neolithic Settlement of Lejascīskas (ENG summary)  

BEĀTE ORLOVA
Dobele Castle in Paintings and Photographs of the 18th-20th Century (ENG summary)

AGRIS DZENIS  
Dobele Castle in Written Sources 15th-18th Century Written Sources (ENG summary)


BEĀTE ORLOVA
Decorations of Stove Tiles Found at the Dobele Castle (ENG summary)


ANDRIS TOMAŠŪNS
The History of the Archaeological Research of the Dobele Castle (ENG summary)

 
ZENTA BROKA-LĀCE
August Bielenstein's Contribution in the Field of Archaeology  (ENG summary)


BEĀTE ORLOVA
The Autobiography of August Bielenstein "A Happy Life" (ENG summary)

JURIS MILLERS
Millers Family History in the Bērze Area (ENG summary)

MAIJA MEIERE

The Dobele Municipality in the Jew Rescue Mission of Žanis Lipke (1943-1944)    (ENG summary)

SERGEJS IVANOVS

Conflict With the Ruling Ideologies During the Occupation of Latvia as a Cause for Philosopher and Educator Jūlijs Aleksandrs Students's Move to Dobele (ENG summary)

Download the publication      

The publication has been created with the support of the Dobele Municipality and the Bielenstein family.                                               This publication is also available in printed form.