Dobeles vēstures biedrība

Dobeles vēstures biedrība darbojas kopš 2007. gada.
Atsaucoties Dobeles Novadpētniecības muzeja aicinājumam, vēstures biedrības biedri iesaistījušies sava novada vēstures izpētē un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā. Biedrības biedri iesaistās izglītojošu pasākumu organizēšanā un darbojas Dobeles Novadpētniecības muzejā kā brīvprātīgie palīgi.

Dobeles vēstures biedrības darbības mērķi:
1) apzināt, pētīt, saglabāt un popularizēt Dobeles un apkārtnes vēsturisko un kultūrvēsturisko mantojumu;
2) veicināt Dobeles un apkārtnes vēsturiskā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
3) izglītot sabiedrību, pilnīgot tās zināšanas par Dobeles un tās apkārtnes vēsturisko un kultūrvēsturisko mantojumu.
4) veicināt Dobeles novada iedzīvotāju radošu un aktīvu darbošanos Dobeles Novadpētniecības muzejā.

Dobeles vēstures biedrības darbības pamatā ir semināru, lekciju u.c. izglītojošu pasākumu organizēšana. Pateicoties biedrības biedru aktivitātei, 2010. gada nogalē tika izveidota folkloras skoliņa, kas vēlāk pārtapa par muzeja folkloras kopu "Leimaņi".

PROJEKTI:

2022.gads

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:

 • filma "Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa vēsture" 

2020.gads

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:

 • Dobeles muzeja krājuma gleznu kolekcija pastkartēs

2019.gads

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:

 • Atbalsts Ingrīdas Burānes grāmatas izdošanai par tēlnieku Kārli Zemdegu
 • Dobeles Novadpētniecības muzeja izdevums "Dobeles muzeja raksti I"

2018.gads:

VKKF Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2018 projektu konkurss:

 • Hildas Vīkas romāna “Dobeles karalis” pirmpublicējums

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:

 • “Dobeles gadsimts”. Kalendārs 2019.gadam.
 • Dobeles Novadpētniecības muzeja rakstu krājums 2018.gadam
 • Hildas Vīkas romāna “Dobeles karalis” pirmpublicējums”
 • Ceļojošās izstādes “Dobeles ielas” izveide
2017.gads:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:
 • Muzeju Nakts radošās darbnīcas
 • Ceļojošās izstādes “Dobeles novads” izveide
 • Mākslinieces Hildas Vīkas gleznu reprodukcijas pastkartēs
2016.gads:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:
 • Ceļojošās izstādes “Dobeles Atbrīvošanas piemineklis” izveide
 • Mākslinieces Hildas Vīkas gleznu reprodukcijas 2017.gada kalendārā
 • Augusta Bīlenšteina grāmatas par Dobeli tulkošana un izdošana
2015.gads:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:
 • Ceļojošā izstāde „Dobeles luterāņu baznīca’’
 • Izzinošs Dobeles novada kalendārs 2016.gadam
 • Radošā darbnīca “Izkal savu laimi pats”
VKKF Zemgales Kultūras programma: Tautastērpu daļu- etnogrāfisko ziemas apģērbu izgatavošana folkloras kopai “Leimaņi”
2014.gads:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:
 • Dobele un tās apkaime kinolentēs
 • Muzeju Nakts Dobeles novadā 2014
 • Ceļojošās izstādes “Dobele: pils un pilsēta” izveide
 • Dobeles Novadpētniecības muzeja aktivitāšu nodrošināšana Seno pils svētku ietvaros
2013.gads:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes finansētie kultūras projekti:
 • „Muzeju Nakts 2013” Dobelē”
 • Izstāde par Dobeles novada amatiermākslas kolektīviem Vispārējos Dziesmu un deju svētkos
 • Atraktīvu spēļu izveide un Dobeles Novadpētniecības muzeja aktivitāšu nodrošināšana Senajos pils svētkos
 • Lielformāta floristikas dekori seno pils svētku pasākuma noformēšanai
VAS „Hipotēku un zemes banka” finansēts projekts: "Pokaiņu meža izpēte"
2012. gads:
 • „Muzeju Nakts 2012” Dobelē”
 • Puzļu iegāde interesantai un izzinošai brīvā laika pavadīšanai Dobeles Novadpētniecības muzejā
 • Izklaidējošo aktivitāšu norises dažādošana Senās pils svētkos Dobeles pilsdrupās
 • Stilizētu seno tērpu pagatavošana Senās pils svētku aktivitāšu vadītājiem
2011. gads:
 • „Muzeju Nakts 2011” Dobeles novadā   
 • Mūzikas instrumenti folkloras kopai „Leimaņi”   
 • Viduslaiku spēles un stilizēto seno tērpu komplekts Senās pils svētku pasākumam   
 • Folkloras skoliņa bērniem Dobeles Novadpētniecības muzejā    
 • Kultūras un izglītojošo aktivitāšu centra telpu renovācijas līdzfinansējums Dobeles Novadpētniecības muzejā   
2010. gads:
 • Muzeju nakts Dobeles novadā
 • Folkloras skoliņa Dobeles Novadpētniecības muzejā

Pateicoties Dobeles vēstures biedrības biedru entuziasmam, 2012. gada sākumā tika realizēts projekts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros projekts Nr. 11-06-LL30-L413201-000011 „Kultūras un izglītojošo aktivitāšu centra telpu renovācija Dobeles Novadpētniecības muzejā”. Projekta ietvaros biedrība paplašināja Dobeles Novadpētniecības muzejā izstāžu zāli un iekārtoja radošo darbnīcas telpu, tādā veidā muzeja vidi padarot plašāku, izzinošāku un interaktīvāku.

2013.gadā tika realizēts projekts „Mazās izstāžu zāles un Dobeles novada vēsturisko un kultūrvēsturisko priekšmetu krātuves vienkāršotā renovācija” (ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, projekts Nr. 12-06-LL30-L413201-000010). Projektu līdzfinansēja Dobeles novada pašvaldība. Projekta rezultātā tika iekārtota un aprīkota ar metāla plauktiem jauna krājuma telpa, kā arī atjaunota un modernizēta mazā izstāžu zāle.