MĒNEŠA PRIEKŠMETS – LTF DOBELES NODAĻAS PROGRAMMAS PROJEKTS

 

Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas Tautas frontes izveidošanas, kas iezīmēja arvien aktīvāku tiekšanos pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. LTF bija sabiedriski politiska kustība, kuras loma tiek uzskatīta par ižšķirošu neatkarības atgūšanā. Organizācijas atbalsta grupas izveidojās visā Latvijā, un arī Dobeles rajonā izvērsās plašs Tautas frontes atbalsts.

1988. gada septembrī un oktobrī Dobeles pilsētā norisinājās vairākas LTF atbalstītāju sapulces ar mērķi izveidot vietējo nodaļu. Nodaļa sastāvēja no vairākām grupām visā rajonā. 12. novembrī kolhoza “Zelta Druva” klubā norisinājās LTF Dobeles rajona konference. Uz šo notikumu tika gatavota politiskā programma, kurā izklāstīta nodaļas attieksme pret tādiem nozīmīgiem valsts dzīves jautājumiem kā cilvēktiesības, izglītība, ekonomika, kultūra u.c. Programma sniedz ziņas par organizācijas uzbūvi un tās redzējumu par Dobeles rajona turpmāku attīstību.

Programmā LTF Dobeles nodaļa uzstādīja vairākus nozīmīgus mērķus: panākt Dobeles rajona demilitarizāciju, atcelt aizliegumu ārvalstu pilsoņiem apmeklēt rajonu, pieprasīt latviešu valodas lietošanu uzņēmumu un saimniecību lietvedībā, veicināt latviešu valodas apguvi, saglabāt un sakopt rajona kultūras pieminekļus, rūpēties par dabas aizsardzību, nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi.

1988. gada 18. novembrī pirmo reizi kopš Padomju varas nostiprināšanās Latvijas teritorijā Dobelē oficiāli tika atzīmēta Latvijas valsts proklamēšana, virs pilsētas kultūras nama paceļot sarkanbaltsarkano karogu.