DOBELES VANAGU ORGANIZĀCIJAS FOTO

Latvijas Vanagu salidojums Dobelē, 1935. gada 30. jūnijā. Volejbola spēles moments. Foto: K. Pērkons.

Dobeles Vanagu organizācijas koris. 1935. gads.

Latvijas Vanagu salidojums Dobelē, 1935. gada 30. jūnijā. Karoga pasniegšana 13. Dobeles vanagu nodaļai Tirgus laukumā. Foto: K. Pērkons.

Latvijas Vanagu salidojums Dobelē, 1935. gada 30. jūnijā. Karoga pasniegšana 13. Dobeles vanagu nodaļai Tirgus laukumā. Foto: K. Pērkons.


Oktobra "Mēneša priekšmeta" stāsts veltīts Dobeles Vanagu organizācijai, kas pilsētā darbojās 20. gadsimta 20. – 30. gados. Dobeles Vanagu nodaļa dibināta 1925. gada 14. maijā, taču plašāki atklāšanas svētki rīkoti 25. oktobrī. Līdzīgas nodaļas darbojās visā Latvijā, kopīgi veidojot Latvijas Vanagu organizāciju. Tās galvenie mērķi bija jauniešu apmācība, īpaši liekot uzsvaru uz dažādām fiziskām aktivitātēm, sporta nodarbībām, taču liela nozīme tika piešķirta arī iesaistei kultūras norisēs. Ap 1929. gadu Dobeles nodaļas darbība apsīkusi, jo uz citu dzīvesvietu devies aktīvais organizācijas vadītājs Andrejs Brūmelis. Dobeles Vanagu organizācijas darbība atjaunota 1933. gada maijā. Sākotnēji organizācijā galvenokārt darbojās vīrieši, taču pēc Dobeles nodaļas atjaunošanas tajā iestājās arī sievietes. Dobeles Vanagu goda biedru statustā tika iecelti tādi pazīstami pilsētnieki kā ārsts Edgars Francmanis, aptiekas īpašnieks un pilsētas galva Ernests Vanags, mācītājs Jānis Straumanis un citi. Līdz ar organizācijas darbības atjaunošanu nodibināts Dobeles Vanagu koris, kas aktīvi piedalījās dziesmu svētkos arī citviet Latvijā.

20. gs. 30. gados Dobeles Vanagu darbība izvērsās arvien plašāka. Organizācija sastāvēja no vairākām sekcijām: mūzikas, literārā, šaha. 20. gs. 30. gadu beigās Dobeles Vanagu nodaļa izveidojusi arī savu bibliotēku. Joprojām liela nozīme bija sportiskajām aktivitātēm – vasarās rīkotas sporta spēles un treniņi. Dobeles Vanagi arī aktīvi iesaistījās pilsētas kultūras dzīvē, organizējot dažādus svētkus. Vērienīgi bijuši ikgadējie ražas jeb rudens svētki, kas, piemēram, 1937. gadā norisinājās 30. un 31. oktobrī. Tie ietvēra gan svinīgu Dievkalpojumu, gan teātra izrādi un citus izklaides pasākumus. Dobeles Vanagi aktīvi piedalījās arī 18. novembra svētku rīkošanā, dažādu bērniem un jauniešiem veltītu notikumu (ekskursiju, priekšlasījumu u.c.), sporta spēļu, pilsētas labiekārtošanas aktivitāšu, piemiņas pasākumu Pirmajā Pasaules karā kritušajiem organizēšanā.